Uprava Kluba

Predsednik upravnog odbora Zoran Vasiljević
Potpredsednik upravnog odbora Predrag Nikitović
Predsednik skupštine kluba Miloš Urošević
Predsednik sekcije veterana Milovan Milić
Član upravnog odbora Goran Urošević
Sportski direktor Slavko Popović
Sekretar Bojan Stanković
Blagajnik Velibor Stepanović
Delegat u FSMO Đorđe Dilparić
Trener Seniorske ekipe Goran Kovačević
Trener ekipe veterana Branko Milić i Dragan Nikolić
Direktor stadiona Milovan Gojković
Ekonom Miloje Bojović